RiseUp-Banner-Web-Barnhemmet.jpg
 

 Om barnhemmet

 
 
 

Ett litet och personligt barnhem


I maj 2013 öppnade vi vårt första barnhem i staden Bharatpur i Nepal. Det är viktigt för oss att alla våra barn får känna sig sedda och ha sin egen plats i sin nya familj, därför har vi valt att ta emot få barn för att på detta sätt kunna garantera att de inte blir en i mängden. Vi har en långsiktig tanke och kommer att följa och stötta barnen upp till vuxen ålder. De kommer ha erbjudits bästa möjliga stöd från oss för att kunna möta vuxenlivet med goda förutsättningar för att själva kunna skapa sig ett bra liv. 

 

I april 2014 kunde vi slå upp dörrarna till vårt andra barnhem, där vi hade plats för 10 barn.

Sommaren 2017 kunde vi äntligen få flytta in alla barn från båda barnhemmen i vårt egna hem. Tack vare en stor donation kunde vi bygga ett hus som är anpassat efter barnen behov. Vi har nu en stor fin byggnad med ett öppet kök i mitten. På ena sidan finns killarnas sovsalar och på andra sidan finns tjejernas sovsalar. Vi har två studierum som används flitigt både innan och efter skolan. I en mindre byggnad som stod på marken som vi hyr inhyser vi idag ena dagiset. Vi kan utnyttja vår matsal även till dagisbarnen. Bakom huset finns en trädgård där det odlas massor med grönsaker och på framsidan finns en stor gräsmatta för lek. Både fotboll och badminton spelas dagligen.

 
 
 
hya huset (1).jpg
nya barnhemmet (1).jpg
 
 
 

Vi känner oss väldigt nöjda med det nya huset och vi kan nu helt fokusera på framtiden nu när husfrågan är löst för många år framåt.

 
 

En vanlig dag på barnhemmet


Dagen börjar vanligtvis kl 06 på morgonen, då barnen går upp och gör sig i ordning för skolan. De äter frukost ihop och hinner bädda sängar och leka lite innan skolbussen hämtar dem runt kl 9:30. Två dagar i veckan köper de lunch i skolans cafeteria och resterande dagar har de lunchlådor med sig hemifrån. De är i skolan till kl 16 varje dag och körs därefter hem med skolbussen igen. Väl hemma byter de först om till fritidskläder och får mellanmål innan läxläsningen börjar. Vi har två lärare som kommer och hjälper till med denna. Den ena läraren hjälper de mindre barnen med läsa och skriva och den andra hjälper de större med lite mer avancerade läxor. Runt kl 19 blir det kvällsmat och därefter lite tid för lek innan läggdags runt kl 21.

 
 
 
 

Hållbarhet


Nepal har i liten grad byggt ut det potential för vattenkraft som ligger i landets många floder och vattenfall. Tillsvidare är det först och främst skogen som används som energikälla. Ved som bränsle står för hela 90 procent av all energi som förbrukas i Nepal vilket leder till erosion och luftföroreningar. För att kunna stävja den enorma föroreningen i landet måste man börja med att utbilda den växande unga generationen i hållbart tänkande. Det är viktigt att vi lämnar ett så litet fotavtryck som möjligt bakom oss och därför försöker vi göra barnhemmet så självförsörjande som möjligt och lägger stort fokus på hållbart miljötänkande. 

 
 
 
RiseUp-Barnhemmet-Web-9.jpg
 
 
 

Vi har försett barnhemmen med solpaneler som förser dem med ström och vi odlar i största möjliga mån våra grönsaker själva. En kossa förser barnen med mjölk och vidare har vi även höns och getter.

Vi utbildar barnen och personalen i miljötänkande och har även inlett ett samarbete med deras skola så vi kan nå fler barn och vuxna med dessa viktiga budskap.